O společnosti / Etika a transparentnost / Whistleblowing System

Whistleblowing System

Skupina společností Alfasigma hodlá čestně a transparentně prosazovat své hodnoty a etické zásady a za tímto účelem zavedla systém whistleblowingu, který umožňuje osobám, které přicházejí do styku se společností (tj. zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům atd.), oznámit skutečnosti nebo jednání (a to i pouze opomenutí) zaměstnanců, spolupracovníků, členů orgánů společnosti nebo "třetích stran" společností skupiny, které představují, byť i jen potenciální, porušení Globálního kodexu chování nebo zákonů a předpisů. 

Společnost implementovala jako preferovaný kanál pro whistleblowing webovou platformu EthicsALine, kterou spravuje externí dodavatel a která je určena pro sběr písemných oznámení nebo hlasových zpráv v anonymní i jmenovité formě.

Pokud bude nahrána hlasová zpráva, platforma hlas zkreslí tak, aby nebylo možné jej rozpoznat; pokud byste chtěli podat oznámení formou hlasové zprávy ve jmenovité podobě, postačí uvést vaše jméno.
Ať už se rozhodnete jakkoli, všechny kanály pro podávání zpráv implementované skupinou společností Alfasigma zajišťují ochranu totožnosti oznamovatele i nahlášené osoby a důvěrnost obsahu zprávy.
Oznámení musí být podáno v dobré víře, musí být podložené, založené na přesných a shodných faktech a musí se vztahovat na ověřitelné skutečnosti.

V žádném případě nebudou brány v úvahu zprávy týkající se:

  • Stížností osobní povahy nebo žádosti týkajících se úpravy pracovního poměru;
  • Vedlejších účinků související s užíváním léků prodávaných skupinou společností Alfasigma;
  • Nouzových situací, které vyžadují okamžitou reakci
×

You’re entering Alfasigma global website

I agree