O společnosti / Naše dědictví

Od roku 1948 zaujímáme významnou roli v oblasti farmaceutického průmyslu.

1948, rok založení společnosti, se shoduje s rokem, kdy byla podepsána Všeobecná deklarace lidských práv. Ve stejném roce Marino Golinelli, který právě dokončil studium farmacie, založil v Bologni společnost Biochimici Alfa, která se později přeměnila na Alfa Wassermann. Společnost rok od roku stabilně roste díky silné strategii rozvoje a díky důslednému akvizičnímu plánu.

1948

Založena společnost Biochimici Alfa se sídlem v Bologni (Itálie), později se přeměnila na Alfa Wassermann. 

1957

Založena společnost Sigma-Tau Ifr S.p.A. v Pomezii (Řím, Itálie), která se během několika let stala přední společností v italském farmaceutickém průmyslu. 

1960

Otevření výzkumných laboratoří Alfa Wassermann v italské Bologni, které brzy získaly klíčovou roli v úspěchu společnosti. 

1970

Zahájen dlouhodobý plán investic do technologií a inovací do výrobního závodu v Alannu (Pescara, Itálie). 

1979

Založení společnosti Biosint S.p.A. Chemical-Pharmaceutical Manufacturer Company v Sermoneta (Latina, Itálie), předního italského výrobce aktivních látek pro humánní a veterinární použití. 

1982

Založení Avantgarde S.p.A., která se věnovala výzkumu a vývoji inovativních OTC produktů. 

1989

Založena mezinárodní divize Alfa Wassermann. Ve více než 60 zemích světa byla vytvořena síť distributorů a držitelů licencí. 

1999

Sigma-Tau posílila své mezinárodní působení prostřednictvím dceřiných společností v Evropě (Francie, Španělsko a Švýcarsko) a ve Spojených státech.

2001

Založení společnosti Biofutura Pharma S.p.A. (Milán, Itálie) a její expanze na italský trh s etickými léčivy. 

2003

Mezinárodní akvizice: Bama-Geve S.I.u. (Barcelona) and Biosaúde - Produtos farmacêuticos Lda. (Lisabon). 

2008
2009

Mezinárodní expanze pokračovala zakládáním dceřiných společností v Indii a Belgii. 

2012

Akviziční plán, který byl zahájen před 10 lety, vrcholí a do skupiny přivádí společnosti z různých evropských a mimoevropských zemí: USA, Čína, Rusko, Mexiko, Tunisko, Francie, Česká republika, Slovensko, Holandsko, Polsko, Rumunsko.

2015

Zahájen proces spojování společností Alfa Wassermann a Sigma-Tau: aktivity dvou nejdůležitějších soukromých farmaceutických skupin v Itálii se sbližují prostřednictvím významného průmyslového projektu.

2017

Vznik společnosti Alfasigma spojením společností Alfa Wassermann a Sigma-Tau, která se stala jednou z pěti největších společností ve farmaceutickém odvětví v Itálii.

Ve stejném roce Alfasigma přijala nový finanční plán s cílem podpořit rozvoj v oblasti speciálních léčiv a přítomnosti skupiny na mezinárodním trhu.

2020

Začátek výstavby nového farmaceutického technologického vývojového centra (La.Bio 4.0) v Pomezii (Řím, Itálie), které rozšiřuje výzkumné kapacity R&D centra v Bologni (Itálie).

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree