O společnosti / Farmakovigilance

Hlášení nežádoucích
účinků

Farmakovigilance je soubor činností zaměřených na identifikaci, hodnocení, porozumění a prevenci nežádoucích účinků.

Hlášení nežádoucích účinků, spojených s užíváním léčivého přípravku, je nesmírně důležité, protože umožňuje dobře informovat lékaře a zároveň chránit pacienty. Díky těmto hlášením je rovněž zajišťován příznivý poměr prospěšnosti léčby v porovnání s riziky spojenými s užíváním léků.

Jak nahlásit nežádoucí účinek
Pro pacienty
Pokud se u Vás během nebo po léčbě jakýmikoli léky vyskytne nežádoucí účinek, oznamte to prosím okamžitě Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv nebo svému lékaři nebo lékárníkovi. Podezření na nežádoucí účinky můžete hlásit jedním z následujících způsobů:
 • Nahlášením přímo prostřednictvím webové stránky SÚKL
 • Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Šrobárova 48
  100 41 Praha 10
Formulář hlášení nežádoucího účinku ve formátu PDF
Pro lékaře
Zdravotničtí pracovníci jsou povinni hlásit jakékoli nežádoucí účinky související s léčivými přípravky. Jste-li zdravotnický pracovník, můžete podezření na nežádoucí účinek hlásit jedním z následujících způsobů:
 • Nahlášením přímo prostřednictvím webové stránky SÚKL
 • Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Šrobárova 48
  100 41 Praha 10
Formulář hlášení nežádoucího účinku ve formátu PDF

Aktuální informace o farmakovigilanci jsou vždy uvedeny na webové stránce: http://www.sukl.cz/

Kontaktní informace na farmakologické oddělení ALFASIGMA CZECH s.r.o.

Podezření na výskyt nežádoucího účinku a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti ALFASIGMA CZECH s.r.o. nebo Alfasigma S.p.A. můžete hlásit na:

V případě využití některého z uvedených kontaktů pro hlášení nežádoucích účinků berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů dostupném zde.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree