Naši lidé

#LeaveYourMark

Alfasigma je v soukromém vlastnictví a je efektivně řízená. Má ambiciózní a dobře promyšlený plán rozvoje na další roky s cílem stát se leaderem mezi farmaceutickými společnostmi. Je to místo, kde můžete zanechat svoji stopu, pokud sdílíte firemní hodnoty a požadované chování. Je to místo, kde můžete růst.

Naše kultura je založena na třech základních hodnotách: integrita, houževnatost a vášeň.

Integrita znamená, že po našich zaměstnancích, manažerech a spolupracovnících vyžadujeme, aby pracovali transparentním, ohleduplným a čestným způsobem a vždy převzali zodpovědnost za své jednání.

Houževnatost je shrnuta naším obchodním heslem: „Nikdy se nevzdávej!”. Od každého vyžadujeme vytrvalý a houževnatý přístup ke všem projektům a činnostem.

“Pharmaceuticals with passion” je naše firemní hodnota .

Jsme pevně přesvědčeni, že lidé mohou dokázat velké věci, pokud dělají svou práci s vášní.

Zjistěte více o našich hodnotách

Požadujeme, aby naši zaměstnanci věřili v naše firemní hodnoty. Vytvořili jsme standardy chování, kterými se řídíme při našem rozhodování a jednání každého jednotlivce. S důsledností a proaktivitou uplatňujeme v praxi Leadership model, který našim zaměstnancům umožňuje zdokonalovat své dovednosti, rozvíjet svůj talent a zlepšovat svůj individuální přínos.

Zjistěte více o našem Leadership Modelu

Naši Lidé
Přehrát video

Federica Testa

Dermatology and Pharmacy Line Product Manager, Italy 

Přehrát video

Raffaele Matacena​

Marketing OTC Head, Italy

Přehrát video

Elena Sgirciu​

Digital Multichannel Project Leader, Italy

Přehrát video

Benedetta Cervi​

Group Controlling, Planning & Reporting Head, Italy

Přehrát video

Marco Fioretti​

CHC Brand Manager, Italy

Přehrát video

Caterina Moroni​

Gastro Product Manager, Italy

Přehrát video

Roberta Vignoli​

Finance Allocation Senior
Specialist, Italy

Navštivte naši stránku na LinkedIn a získejte aktuální informace o pracovních příležitostech ve společnosti Alfasigma.

Klíčové údaje

2900

zaměstnanců

1700

v Itálii

1200

v zahraničí

51%

muži

49%

ženy

31%

mileniálové

Obchodní oblast

Prodej
0%
Výzkum a vývoj
0%
Operativa
0%
Ostatní
0%
Naši lidé
A_MAB. Alfasigma Millennial Advisory Board
Dáváme hlas našim nejmladším

Tento projekt je zaměřen na naslouchání a zapojení našich zaměstnanců a primárně nejmladšího segmentu firemní populace.

Alfasigma Millennial Advisory Board (A_MAB) je interní výbor složený z našich nejmladších spolupracovníků (narozených v letech 1981 až 1996), se kterým jsou pravidelně konzultovány oblasti komunikace, HR a marketingových aktivit.

Myšlenka vyplynula ze skutečnosti, že mileniálové mají přístup ke komunikaci a úhel pohledu velmi odlišný od předchozích generací. Jejich potřeby, hodnotový žebříček a způsoby komunikace jsou kompletně odlišné.

Cílem je zapojení jejich pohledu, který mohl být často přehlížen, prostřednictvím pravidelného naslouchání a proaktivního zapojení do všech aktivit.

A_MAB se setkává několikrát za měsíc, aby shromáždil zpětnou vazbu na různé plánované projekty, stejně tak návrhy na rozvoj nových iniciativ z úhlu pohledu mladší generace.

A_MAB je složen z dvaceti zaměstnanců společnosti Alfasigma, mužů i žen, reprezentujících jak italskou pobočku, tak zahraniční pobočky a všechna oddělení.

Přečtěte si více

V roce 2019 Alfasigma přijala nový model vedení, který je založen na pěti preferovaných formách jednání, kterými se řídíme v každodenní činnosti. 

Naše firemní kultura je založena na třech základních hodnotách: integrita, vytrvalost a vášeň. 

Naším cílem je lepší zdraví a lepší kvalita života pacientů a poskytovatelů zdravotní péče. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree