O společnosti / Etika & transparentnost / Globální Kodex Chování

Integrita, transparentnost, etické hodnoty: klíčové prvky firemní kultury společnosti Alfasigma

Naším posláním je zlepšovat zdraví a kvalitu života pacientů, pečovatelů a zdravotníků. Toto poslání hodláme plnit s maximální poctivostí a nejvyššími etickými standardy. Společnost Alfasigma se proto zavázala prosazovat své etické hodnoty prostřednictvím Globálního kodexu chování. Zásady, které jsou v tomto dokumentu jasně definovány, představují klíčové prvky naší firemní kultury a mají být cenným vodítkem pro řízení každodenního chování a pro vedení všech aspektů našeho podnikání. 

Stáhněte si Etický kodex chování

Přečtěte si více

S více než 55 produkty v 9 terapeutických oblastech je Alfasigma klíčovým hráčem italského farmaceutického průmyslu a může se pochlubit portfoliem zahrnujícím jak léčivé přípravky na předpis, tak volně prodejné produkty a nutraceutika.

Hlášení nežádoucích účinků je důležité z důvodu ochrany pacientů, kteří léčivé přípravky užívají a k zajištění příznivé rovnováhy mezi přínosy a riziky pro populaci. 

Během mimořádné události COVID-19 jsme se snažili upevnit a udržovat naše vztahy se zainteresovanými stranami a podporovali jsme je prostřednictvím řady iniciativ po celém světě. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree