O společnosti / Hodnoty

Integrita, houževnatost a vášeň

Naše kultura je založena na třech základních hodnotách: integrita, houževnatost a vášeň.

Integrita znamená, že po našich zaměstnancích, manažerech a spolupracovnících vyžadujeme, aby pracovali transparentním, ohleduplným a čestným způsobem a vždy převzali zodpovědnost za své jednání. Neděláme žádné kompromisy – chceme si zachovat pověst společnosti, kterou tvoří čestní a spolehliví lidé.

Houževnatost je shrnuta naším obchodním heslem: „Nikdy se nevzdávej!”. Od každého vyžadujeme vytrvalý a houževnatý přístup ke všem projektům a činnostem. Náš příběh je hluboce zakořeněn v houževnatosti vlastní našim lidem.

Pharmaceuticals with passion
Jsme pevně přesvědčeni, že lidé mohou dokázat velké věci, pokud dělají svou práci s vášní – s vášní ve všech svých činnostech, s vášní pro naše přípravky a jejich přínosem pro pacienty. S vášní typickou pro Itálii.

Požadujeme, aby naši zaměstnanci věřili v naše firemní hodnoty. Vytvořili jsme standardy chování, kterými se řídíme při našem rozhodování a jednání. S důsledností a proaktivitou uplatňujeme v praxi Leadership Model, který našim zaměstnancům umožňuje zdokonalovat své dovednosti, rozvíjet svůj talent a zlepšovat svůj individuální přínos.

Přečtěte si více

V roce 2019 Alfasigma přijala nový model vedení, který je založen na pěti preferovaných formách jednání, kterými se řídíme v každodenní činnosti. 

Když sdílíte firemní hodnoty a požadované chování, tak je Alfasigma místem, kde můžete zanechat svoji stopu. 

Během mimořádné události COVID-19 jsme se snažili upevnit a udržovat naše vztahy se zainteresovanými stranami a podporovali jsme je prostřednictvím řady iniciativ po celém světě. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree