O společnosti / Leadership Model

Leadership Model

Kdo jsme / Leadership model

Leadership model

Společnost Alfasigma přijala nový model vedení (Leadership Model), který definuje 5 základních způsobů chování v každodenní praxi.

Volba a stanovení těchto způsobů byly vytvořeny na základě spolupráce středního a vyššího managmentu a následně byly představeny ostatním zaměstnancům.

Požadované chování představuje kompas pro rozhodování a upevňuje individuální role a pozice ve společnosti. S důsledností a proaktivitou uplatňujeme v praxi Leadership Model, který našim zaměstnancům umožňuje zdokonalovat svoje schopnosti, rozvíjet svůj talent a zlepšovat svůj individuální přínos.

Jednat týmově

 • Hrdost spolupatřičnosti
 • Navzájem propojený přístup
 • Propojení s ostatními

Podporovat inovace

 • Nespokojovat se se současným stavem a iniciovat změny
 • Být zvědavý a pozorný
 • Agilní přístup

Komunikovat jasně

 • Sdílení informací
 • Rychlá zpětná vazba
 • Vysvětlovat důvody proč

Dělat správné věci

 • Odpovědnost a podnikavost
 • Udělat krok navíc
 • Rozhodování s odvahou a etikou

Poskytovat hodnotu lidem

 • Delegování a posílení lidí
 • Udržovat vysokou míru motivace
 • Být mentorem

Přečtěte si více

Když sdílíte firemní hodnoty a požadované chování, tak je Alfasigma místem, kde můžete zanechat svoji stopu. 

Naše firemní kultura je založena na třech základních hodnotách: integrita, vytrvalost a vášeň. 

Naším cílem je lepší zdraví a lepší kvalita života pacientů a poskytovatelů zdravotní péče. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree