Pomáháme

Korporátní společenská
odpovědnost a COVID-19

Farmaceutická společnost Alfasigma se roky zapojuje do korporátní společenské odpovědnosti. Zvláště v této mimořádné době, kdy je každý povinen dodržovat sociální odstup, společnost usiluje o upevňování vazeb a vztahů se všemi zúčastněnými stranami jejich podporou a organizováním řady celosvětových iniciativ. Zdravotníci, lékaři, zaměstnanci a nemocnice jsou základem pro boj s nemocí COVID-19. Na jejich podporu se Alfasigma rozhodla spustit National Health System Aid Program, který se ve velké míře rozvinul po celém světě prostřednictvím dceřiných společností.

Aktivity na podporu zaměstnanců, zdravotnických pracovníků a rodin v nouzi

Pro společnost Alfasigma bylo vždy prioritou zdraví zaměstnanců, jejich rodin a partnerů, stejně tak jako zachování kontinuity podnikání. Od samého začátku mimořádné události společnost zavedla opatření k zabránění šíření viru a ochranu svých zaměstnanců.

Většina zaměstnanců začala vykonávat práci z domova. S cílem udržet závazek vůči lékařům a pacientům nebyla výroba v závodech Alanno, Pomezia a Sermoneta nikdy přerušena. Jako poděkování svým zaměstnancům a spolupracovníkům za vynaložené úsilí společnost vyplatila mimořádnou odměnu ve výši 10 EUR/den v měsících březnu a dubnu 2020. Díky skvělé práci všech svých zaměstnanců mohla společnost Alfasigma věnovat dar ve výši 180 000 EUR organizaci Caritas Italia. Prostřednictvím sbírky zaměstnanci Alfasigma a Biosint darovali část své hodinové mzdy dle vlastního uvážení. Za tyto prostředky nakoupila Caritas Italia potraviny a distribuovala je rodinám, které se dostali během krize do obtížné situace.

Alfasigma navíc reagovala na výzvu Pomezia Chapter italského červeného kříže a darovala čtyři chladící zařízení na uskladnění zásob potravin určených pro rodiny v nouzi okolo Pomezie.

Na pomoc těm, kteří bojují s onemocněním COVID-19 v první linii, se společnost Alfasigma zúčastnila dárcovské iniciativy “Insieme senza Paura” (Společně bez obav), která byla organizovaná pod záštitou FIMMG (italská společnost praktických lékařů) a společnosti Active Citizenship, pro získání a distribuci osobních ochranných pomůcek pro všechny lékaře v první linii. Italské farmaceutické společnosti sdružené ve “FAB13”, kterými jsou Abiogen Pharma, Alfasigma, Angelini, Chiesi, Dompè, I.B.N. Savio, Italfarmaco, Kedrion, Neopharmed Gentili, Menarini, Molteni, Recordati, Zambon – darovaly více než 3 miliony EUR ve zboží a hotovosti pro tyto účely.

Na podporu regionů, kde se nacházejí výrobní závody společnosti Alfasigma s největším počtem zaměstnanců (Emilia-Romagna, Lazio a Abruzzo), se společnost rozhodla věnovat konkrétní dary cílící na specifické potřeby těchto oblastí. Ve městě San Felice sul Panaro (Modena, Emilia – Romagna), se společnost Alfasigma rozhodla aktivně zúčastnit na pořízení masek a ochranných prostředků pro obyvatele tohoto města.

Alfasigma realizuje své závazky v zahraničí stejně jako doma v Itálii.

Zahraniční pobočky společnosti Alfasigma (Čína, Belgie, Tunisko, Španělsko, Rumunsko, Mexiko, Portugalsko a Polsko aj.) byly také aktivní a přímo během krize podporovaly práci lidí v první linii prostřednictvím finančních darů, dodávkami ochranných prostředků, zařízení (např. ventilátorů) atd.

Přečtěte si více

Naším cílem je lepší zdraví a lepší kvalita života pacientů a poskytovatelů zdravotní péče. 

Když sdílíte firemní hodnoty a požadované chování, tak je Alfasigma místem, kde můžete zanechat svoji stopu. 

Mezinárodní farmaceutická společnost založená v Itálii. Jsme organizace lidí vedená vášní pro farmacii. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree