Terapeutické oblasti / Vaskulární oblast

Zaměření na
angiologii

Léčba pacientů s cévními onemocněními je naším posláním. Žilní a arteriální onemocnění nebo např. diabetické cévní komplikace jsou chronická onemocnění, na jejichž léčbu se zaměřujeme s cílem zlepšit kvalitu života pacientů.

50%

žen

trpí chronickým žilním onemocněním

200

milionů případů

ischemické choroby dolních končetin na celém světě

8.3%

prevalence DM

na světě (EASD Report 2019)

Výzkum
Během 70ti let historie společnosti jsme vyvinuli široké spektrum léků, které kontinuálně posilujeme a rozšiřujeme. Aktivní výzkum nových přípravků na léčbu cévních onemocnění je základní charakteristikou společnosti Alfasigma.

1 Cévní onemocnění s trombotickým rizikem postihuje velkou část populace. Chronické žilní onemocnění postihuje až 50 % žen, způsobuje bércový vřed až v 1 % případů, což stojí téměř 2% všech nákladů na zdravotní péči v západních zemích. 1,6 milionů případů žilního tromboembolismu je každý rok zaznamenáno v USA a EU, zatímco výskyt ischemické choroby dolních končetin je celosvětově odhadován na 200 milionů případů. Prevalence diabetu je odhadována na 8,3% světové populace (EASD Report 2019), z čehož 35 % pacientů trpí diabetickou retinopatií a 6,3 % diabetickou nohou.

Přečtěte si více

Naše oddělení výzkumu a vývoje je zaměřeno na tři hlavní terapeutické oblasti: gastroenterologii, angiologii a neurologii. 

S více než 55 produkty v 9 terapeutických oblastech je společnost Alfasigma klíčovým hráčem na italském farmaceutickém trhu a může se pochlubit portfoliem, které zahrnuje léky vázané na předpis, volně prodejné produkty a nutraceutika. 

Gastroenterologické léčivé přípravky jsou naší prioritní oblastí. Každý den se snažíme dávat konkrétní odpovědi a terapeutická řešení např. na poruchy gastrointestinálního traktu, gastroezofageální reflux a chronické onemocnění jater.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree