Věda a výzkum

Výzkum a vývoj
motivovaný inovacemi

Podporou existujících produktů a rozvojem nových indikací k řešení nenaplněných potřeb současné medicíny se naše oddělení výzkumu a vývoje zaměřuje na tří hlavní terapeutické oblasti: gastroenterologie, vaskulární choroby a neurologické poruchy.

Náš nový strategický plán se zaměřuje na výzvy ve zdravotní péči v následujících desetiletích s využitím příležitostí v exaktní medicíně, maximalizaci současné kompetence a využití nejnovějších poznatků v oblasti vývoje.

Spolupracujeme s dalšími organizacemi s cílem využít nové příležitosti prostřednictvím sdílení dat, nových technologií a spoluprací na pacientských projektech.

Hlavní terapeutické oblasti našeho výzkumu a vývoje
Produkty ve výzkumu a vývoji

Gastrointestinální

Produkty ve výzkumu a vývoji
5 projektů

Vaskulární

Produkty ve výzkumu a vývoji
1 projekt

Neurologická

Produkty ve výzkumu a vývoji
Nové projekty ve fázi schvalování

Přečtěte si více

S více než 55 produkty v 9 terapeutických oblastech je Alfasigma klíčovým hráčem italského farmaceutického průmyslu a může se pochlubit portfoliem zahrnujícím jak léčivé přípravky na předpis, tak volně prodejné produkty a nutraceutika.

Hlášení nežádoucích účinků je důležité z důvodu ochrany pacientů, kteří léčivé přípravky užívají a k zajištění příznivé rovnováhy mezi přínosy a riziky pro populaci. 

Během mimořádné události COVID-19 jsme se snažili upevnit a udržovat naše vztahy se zainteresovanými stranami a podporovali jsme je prostřednictvím řady iniciativ po celém světě. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree