O společnosti / Etika & transparentnost / Vztah s odbornou zdravotnickou veřejností

Vzájemnost a etika

Vzájemný respekt, transparentnost a zájem o pacienta jsou hodnoty, které nás spojují s lékařskou komunitou. Otevřená komunikace a sdílení zkušeností se zdravotnickými odborníky umožňují růst našeho výzkumu a vývoje. Náš cíl je jediný: poskytovat pacientům efektivní léčbu.
Vztah se zdravotnickými odborníky a zdravotnickými organizacemi má více forem: vývoj nových léčiv prostřednictvím klinických studií, vědecké poradenství, konference, semináře a navazující lékařské vzdělávání organizované veřejnými institucemi, vědecko-výzkumnými společnostmi a akreditovanými poskytovateli.
Tyto vztahy, které jsou upraveny národními a mezinárodními standardy, jsou založeny na vzájemném respektu v rámci etických standardů, které podléhají přísným auditům prováděným subjekty třetích stran.

Přečtěte si více

Etický kodex je společenská smlouva mezi společností a interními a externími zúčastněnými stranami, která má normativní hodnotu pro celý systém Alfasigma. 

Hlášení nežádoucích účinků je důležité z důvodu ochrany pacientů, kteří léčivé přípravky užívají a k zajištění příznivé rovnováhy mezi přínosy a riziky pro populaci. 

Během mimořádné události COVID-19 jsme se snažili upevnit a udržovat naše vztahy se zainteresovanými stranami a podporovali jsme je prostřednictvím řady iniciativ po celém světě. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree