O společnosti / Etika & transparentnost / Etický kodex

Transparentnost a
poctivé podnikání, denní praxe

Etický kodex je základním nástrojem řízení etických a sociálních hodnot společností, který formalizuje vztahy týkající se základního tématu: zdraví lidí.

Etický kodex společnosti Alfasigma podrobně stanovuje práva, povinnosti a odpovědnosti vůči všem zainteresovaným stranám. Stanovuje pravidla chování vůči zaměstnancům, vztahy s veřejnou správou, vliv na osoby s rozhodovací pravomocí na úrovni místní a státní správy, kritéria pro řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, individuální chování z hlediska potenciálních střetů zájmů, vztahy s médii a politickými stranami. Tyto postupy jsou závazné pro celou skupinu Alfasigma.

Stáhněte si etický kodex

Code of Ethics
PDF - 7.4 MB

Přečtěte si více

Vzájemný růst, transparentnost a pacienti v centru zájmu jsou hodnoty, které řídí náš dialog s lékařskou komunitou.

Hlášení nežádoucích účinků je důležité z důvodu ochrany pacientů, kteří léčivé přípravky užívají a k zajištění příznivé rovnováhy mezi přínosy a riziky pro populaci. 

Během mimořádné události COVID-19 jsme se snažili upevnit a udržovat naše vztahy se zainteresovanými stranami a podporovali jsme je prostřednictvím řady iniciativ po celém světě. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree